Vrh slovenskega gospodarstva

Več o VSG

Cilj letošnjega Vrha slovenskega gospodarstva je pripraviti Formulo uspeha za gospodarsko odličnost. Za dosego višje dodane vrednosti (60.000€), večjega izvoza (50 milijard €) in višjih plač (2.300 € na zaposlenega) so potrebne spremembe. V analizi našega poslovnega okolja smo uporabili nekatere najbolj znane globalne analize – Global Competitiveness Report od World Economic Foruma ter IMD World Competitiveness Ranking Report. Slovenija je v zadnjih letih na teh lestvicah napredovala, na nekaterih področjih smo v samem svetovnem vrhu, obstajajo pa še področja, kjer še zelo zaostajamo. Ocenjujemo, da bi s hitrejšim napredovanjem na teh področjih lažje in hitreje dosegli višjo razvitost in zastavljene razvojne cilje.

Zato predlagamo nove ukrepe predvsem na naslednjih šestih področjih:

  • Makroekonomsko področje
  • Učinkovitost poslovnega okolja
  • Učinkovitost trga dela
  • Razvitost finančnega trga
  • Inovativnost
  • Kvaliteta upravljanja podjetij

Predlagane ukrepe -31 - izpostavljamo (nekatere ponovno) tudi zato, ker imamo nove politične razmere, novo koalicijsko pogodbo in zaznane spremembe javnega mnenja v smeri večje redistribucije in povečane vloge države ter zmanjševanja pomena podjetništva za razvoj in prihodnost Slovenije. O predlaganih ukrepih bodo člani GZS en mesec lahko glasovali preko spleta GZS, na samem Vrhu pa bo na koncu glasovanje o 6 najpomembnejših ukrepih za Formulo uspeha.

Vrh bomo začeli ob 16. uri s plenarnim zasedanjem, na katerem se nam bodo pridružili predstavniki Vlade Republike Slovenije in Evropske komisije. Nadaljevali bomo z delom po skupinah, tako, da bo vsakdo lahko sodeloval pri oblikovanju končnih predlogov. Zaključili bomo tako, da bomo izbrane predloge soočili z mnenji posameznih ministrstev.

 Letak