Vrh slovenskega gospodarstva

NOV RAZVOJNI ZAGON


Ustanovitev strateškega telesa na ravni državi, ki bo združeval verodostojne in državotvorne strokovnjake, katerih naloga bo opredeliti prioritetne projekte novega razvojnega zagona in definirati ključne pozitivne dejavnike in ovire za njihovo uspešno realizacijo. Vlada jih izbere, potrdi te prioritete in poskrbi za njihovo učinkovito doseganje.
 
Zagon investicij
  • Pospešeno in prednostno investiranje v energetsko obnovo stavb.
  • Sistematična oživitev že načrtovanih infrastrukturnih investicij, ki predstavljajo investicijski potencial v višini 2 milijard evrov: izbor potencialnih investicij, evidenca ovir, priprava modelov financiranja
  • Strokovna revizija Nature 2000 v smislu iskanja rešitev ustvarjalnega varstva okolja in ne konzervativnega varstva narave.
  • Odprava nepotrebnih administrativnih ovir za črpanje evropskih sredstev, poenostavitev postopkov in spodbude podjetjem, da se vključijo v njihovo pripravo.
 
Podpora inovacijam
  • Usmeritev razvojnih proračunskih sredstev za leto 2013 k večji podpori razvoja visokotehnoloških izdelkov.
  • Naloge združene vladne agencije, ki bo skrbela tudi za uresničevanje tehnološke politike, morajo biti nujno ustrezno definirane z roki in aktivnostmi in v skladu z Razvojno in inovacijsko strategijo.
 
Javno naročanje
  • Uveljavitev zelenega javnega naročanja pri gradnji in obnovi cest, z vključevanjem okoljskih meril pri javnem naročanju - s ciljem zmanjšanja količine odpadkov in ohranjanja naravnih virov.

Podprite POZIV gospodarstva za uspešno Slovenijo >>>