Vrh slovenskega gospodarstva

PROGRAM VSG

15.00 - 15.45 Motivacijska predavanja
Kako graditi mostove prihodnosti na drugačen način?

Tomaž Rotovnik, direktor, SkyLabs
Ekonomija Vesolja

Vesoljske tehnologije predstavljajo ključno sestavino naraščajoče digitalizacije sveta in bodo imele pomembno vlogo pri spodbujanju globalne družbene blaginje in trajnostne rasti. Predvsem lahko vesoljske tehnologije prispevajo k premostitvi digitalnega razkoraka, spremljajo podnebne spremembe, ekstremne vremenske razmere, uporabo naravnih virov ter nenazadnje prispevajo k ustvarjanju novih gospodarskih priložnosti. Ni odveč napoved, da bo vesoljska industrija do leta 2040 postala industrija, vredna bilijon evrov oz. dolarjev, ki bo korenito spremenila prihodnost.
Ivan Novak, član skupine Laibach
Ljubezen je še vedno živa

Predstavitev zadnjega videa skupine Laibach, ki govori o tem, da je ljubezen edini neuničljivi motor preživetja človeške rase tudi v post-apokaliptičnem času, ko človeštvo intenzivno išče možnost pobega iz Zemlje na nadomestne planete v našem Osončju.
15.45 - 16.00 Odmor
16.00 - 16.15 Plenarni del
Uvodni pozdrav
Tibor Šimonka, predsednik GZS

Novi cilji GZS 2030
Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS in Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko
16.15 - 16.55 PANEL 1
Moderator: Sebastjan Šik, GZS
Konsenz o tem, kakšno gospodarstvo želimo imeti leta 2030

Področje 1: REINDUSTRIALIZACIJA - Kadri in trg dela
Vsebine: Pomanjkanje kadra - zaposlovanje tujcev - sodobnejši izobraževalni programi

Gospodarstvenik: Iztok Stanonik, predsednik poslovnega odbora, Polycom Škofja Loka
Vlada: dr. Igor Papič, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Drugi deležnik: Mitja Bobnar, generalni direktor, Zavod RS za zaposlovanje

Področje 2: VLOGA DRŽAVE IN FINANČNEGA SISTEMA – Viri financiranja
Vsebine: Podpora podjetjem – prednosti slovenske industrije – Lean, robotika – družba 5.0 – demo in pilotni centri – SRIPI

Gospodarstvenik: dr. Hubert Kosler, direktor, Yaskawa
Vlada: dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica, Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo
Drugi deležnik: dr. Gregor Majdič, rektor, Univerza v Ljubljani
16.55 - 17.35 PANEL 2
Moderator: Sebastjan Šik, GZS
Konsenz o tem, kakšno gospodarstvo želimo imeti leta 2030

Področje 3: POVEZLJIVOST – Internacionalizacija
Vsebine: Deglobalizacija – vpliv na dobaviteljske verige – mednarodna vpetost – mednarodni razvojni projekti

Gospodarstvenik: Valter Leban, predsednik uprave, Kolektor
Vlada: Matjaž Han, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Drugi deležnik: Damijan Dolinar, predsednik uprave, SID Banka

Področje 4: ZELENI PREHOD IN DIGITALIZACIJA – Zeleni prehod gospodarstva
Vsebina: Energetika – samozadostnost - nizkoogljične tehnologije – umeščanje v prostor – distribucijsko omrežje

Gospodarstvenik: Peter Čas, generalni direktor, Steklarna Hrastnik
Vlada: Bojan Kumer, minister, Ministrstvo za infrastrukturo
Drugi deležnik: Andrej Gnezda, vodja projektov, Umanotera
17.35 - 18.00 Zaključek
dr. Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije
Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS, in Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko
18.00 Mreženje in pogostitev

Zaključki 18. Vrha slovenskega gospodarstva


Udeleženci 18. Vrha slovenskega gospodarstva 29. novembra so se strinjali, da je skupni cilj vseh razvoj Slovenije. Uskladili oz. 'uglasili' (op. rdeča nit dogodka je bila 'uglašeni v razvoju') so se glede treh ključnih ukrepov.

1.      Pred kakršnimikoli novimi obdavčitvami oziroma obremenitvami se moramo vlada in gospodarstvo resno pogovoriti, kako bomo gospodarstvo razbremenili in kako bomo na novo postavili davčno politiko.

Ta vlada je gospodarstvo že obremenila s sedmimi ukrepi, ne da bi upoštevala naše pripombe in predloge. Dvigovanje davka v primeru popoplavne obnove ni prava rešitev. V tujini krize rešujejo s solidarnostnimi prispevki. Želimo, da se ob začetku pogovorov za davčno reformo najprej na seznam da vse davščine, s katerimi je gospodarstvo obremenjeno. Zatem pa se moramo dogovoriti, kje obremenjevati in kje razbremenjevati. Na GZS smo v ta namen že pripravili mini davčno reformo.

2.      Povečati vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije za zvišanje dodane vrednosti

Zavezništvo med gospodarstvom, vlado in znanostjo je spodbuden začetek. Vlada je pokazala voljo in pripravljenost, da smo skupaj zelo konkretno opredelili dosegljive cilje. Tako je v zavezništvu naveden cilj, da se bo delež BDP, namenjen raziskavam, razvoju in inovacijam, do leta 2030 povečal na 2,8. Veseli nas, da je vlada postala še bolj ambiciozna in, kot je napovedal minister za visoko šolstvo, razvoj in inovacije, po novem cilja celo na 3,5 %. Država se je že zavezala, da bo za raziskave in razvoj namenila 1 % BDP. Dodatnih 0,25 % mora zagovoriti še za inovacije. Preostalo bodo vložila podjetja. Ob tem pa je pomembna tudi kontinuiteta razpisov.

3.      Energetska samozadostnost je vprašanje suverenosti

Zeleni prehod je dejstvo. Zanj bo potrebnih enormno veliko sredstev. Ena ključnih zadev pa je energetska samozadostnost, ki predstavlja tudi vprašanje suverenosti. V energetski krizi se je pokazalo, kaj pomeni biti odvisen od uvoza. Zato na GZS predlagamo, da izkoristimo vse razpoložljive nizkoogljične vire, tako OVE kot jedrsko energijo. Zato moramo čimprej sprejeti odločitev glede JEK2. Referendum bi lahko izvedli že prihodnje leto, sočasno z evropskimi volitvami, s čimer bi državi prihranili nekaj stroškov. Odločitev je pomembna predvsem kot signal, da bo industrija dobila odgovore in vedela, kako se naj v prihodnje obnaša.

Slovenija potrebuje jasno opredeljene strateške cilje, kje želimo biti na lestvici mednarodne konkurenčnosti, inovativnosti in razvoja. To je osnova naše poti v prihodnosti, ki mora temeljiti na premišljenih, preudarno zastavljenih ciljih. Ko jih bomo zastavili, bo lažje uskladiti potrebne korake za dosego ciljev. Predvsem je pomembno, da bodo strateški cilji postavljeni dolgoročneje, brez stalnih spreminjanj.

V ta namen potrebujemo čim širši družbeni konsenz. Na GZS vemo, kako bi postopali. Z veseljem bomo to delimo z odločevalci. Nočemo biti dežurni kritik. Želimo biti partner in tvorno sodelovati pri ustvarjanju družbenega razvoja, napredka in blaginje.