Vrh slovenskega gospodarstva

PROGRAM VSG

15.00 - 15.45 Motivacijska predavanja
Kako graditi mostove prihodnosti na drugačen način?

Tomaž Rotovnik, direktor, SkyLabs
Ekonomija Vesolja

Vesoljske tehnologije predstavljajo ključno sestavino naraščajoče digitalizacije sveta in bodo imele pomembno vlogo pri spodbujanju globalne družbene blaginje in trajnostne rasti. Predvsem lahko vesoljske tehnologije prispevajo k premostitvi digitalnega razkoraka, spremljajo podnebne spremembe, ekstremne vremenske razmere, uporabo naravnih virov ter nenazadnje prispevajo k ustvarjanju novih gospodarskih priložnosti. Ni odveč napoved, da bo vesoljska industrija do leta 2040 postala industrija, vredna bilijon evrov oz. dolarjev, ki bo korenito spremenila prihodnost.
Ivan Novak, član skupine Laibach
Ljubezen je še vedno živa

Predstavitev zadnjega videa skupine Laibach, ki govori o tem, da je ljubezen edini neuničljivi motor preživetja človeške rase tudi v post-apokaliptičnem času, ko človeštvo intenzivno išče možnost pobega iz Zemlje na nadomestne planete v našem Osončju.
15.45 - 16.00 Odmor
16.00 - 16.15 Plenarni del
Uvodni pozdrav
Tibor Šimonka, predsednik GZS

Novi cilji GZS 2030
Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS in Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko
16.15 - 16.55 PANEL 1
Moderator: Sebastjan Šik, GZS
Konsenz o tem, kakšno gospodarstvo želimo imeti leta 2030

Področje 1: REINDUSTRIALIZACIJA - Kadri in trg dela
Vsebine: Pomanjkanje kadra - zaposlovanje tujcev - sodobnejši izobraževalni programi

Gospodarstvenik: Iztok Stanonik, predsednik poslovnega odbora, Polycom Škofja Loka
Vlada: dr. Igor Papič, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Drugi deležnik: Mitja Bobnar, generalni direktor, Zavod RS za zaposlovanje

Področje 2: VLOGA DRŽAVE IN FINANČNEGA SISTEMA – Viri financiranja
Vsebine: Podpora podjetjem – prednosti slovenske industrije – Lean, robotika – družba 5.0 – demo in pilotni centri – SRIPI

Gospodarstvenik: dr. Hubert Kosler, direktor, Yaskawa
Vlada: dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica, Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo
Drugi deležnik: dr. Gregor Majdič, rektor, Univerza v Ljubljani
16.55 - 17.35 PANEL 2
Moderator: Sebastjan Šik, GZS
Konsenz o tem, kakšno gospodarstvo želimo imeti leta 2030

Področje 3: POVEZLJIVOST – Internacionalizacija
Vsebine: Deglobalizacija – vpliv na dobaviteljske verige – mednarodna vpetost – mednarodni razvojni projekti

Gospodarstvenik: Valter Leban, predsednik uprave, Kolektor
Vlada: Matjaž Han, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Drugi deležnik: Damijan Dolinar, predsednik uprave, SID Banka

Področje 4: ZELENI PREHOD IN DIGITALIZACIJA – Zeleni prehod gospodarstva
Vsebina: Energetika – samozadostnost - nizkoogljične tehnologije – umeščanje v prostor – distribucijsko omrežje

Gospodarstvenik: Peter Čas, generalni direktor, Steklarna Hrastnik
Vlada: Bojan Kumer, minister, Ministrstvo za infrastrukturo
Drugi deležnik: Andrej Gnezda, vodja projektov, Umanotera
17.35 - 18.00 Zaključek
dr. Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije
Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS, in Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko
18.00 Mreženje in pogostitev