Vrh slovenskega gospodarstva

ODLOČNA PODPORA IZVOZU


Poslovne vezi s tujino
 • Učinkovitejši in fleksibilnejši vizni režim za tuje poslovneže: okrepiti sodelovanje s tujimi veleposlaništvi v tujini in vzpostaviti nova partnerstva, ki bodo vsem tujim poslovnežem omogočila nemoteno poslovanje s Slovenijo.
 • Določiti jasne naloge posameznih državnih institucij, ki se ukvarjajo s področjem internacionalizacije.

 

Podpora internacionalizaciji
 • Država mora zagotoviti promocijo Slovenije kot blagovne znamke, podjetjem pa priložnost za sejemske nastope.
 • Država mora podjetja vzpodbujati k povezovanju za skupne nastope v tujini oz. skupni prodor v tujino (slovenske hiše in demonstracijski projekti, ki so referenca za prodor na tuje trge).
 • S posebnim strokovnim programom usposabljati in seznanjati podjetja s sodobnimi pogledi in pristopi za učinkovito vključitev na mednarodne trge. (program Akademija internacionalizacije).
 
Finančni viri
 • Okrepiti financiranje internacionalizacije preko SID banke. Poleg tega naj SID banka namenja sredstva tudi za tržne analize in nove tržne priložnosti v tujini.
 • Močnejše spodbujanje neposrednih ali drugih tujih naložb s hkratnimi cilji:
  • da prinašajo neto nova delovna mesta Sloveniji,
  • da prinašajo veliko poslov slovenskim dobaviteljem,
 • da so izvozno usmerjene naložbe.
 

Podprite POZIV gospodarstva za uspešno Slovenijo >>>