Vrh slovenskega gospodarstva

Podprite Poziv gospodarstva za uspešno Slovenijo


Ustavimo negativne trende v Sloveniji!

Poziv gospodarstva za uspešno Slovenijo je podpisalo že več kot 650 gospodarstvenikov.

Vabimo vas, da ga podpišete tudi vi!
(obrazec je objavljen na koncu prispevka)

V Sloveniji vladajo nezaupanje, pesimizem in splošna pasivnost, zato nujno potrebujemo hitre, učinkovite in pozitivne spremembe.

Za nujne spremembe ni ustrezne klime. Kot da se Slovenija še ni zares odločila, da je njen glavni cilj uspešen izhod iz krize. Kot da je nekaterim zmanjkalo upanja in moči za optimizem.

Zato smo slovenski gospodarstveniki pripravili »Poziv gospodarstva za uspešno Slovenijo«, s temeljnimi zahtevami za izhod iz krize, ki jih moramo takoj uresničiti, če se želimo vrniti na pot uspešnega razvoja.

Nihče ne more sam pripraviti izhoda iz krize. Skupaj z nami in našimi predlogi pa Slovenijo lahko popeljemo iz nje.

 

Zavzemamo se za:

 

1. Pravno državo

Gospodarstvo potrebuje pravosodni sistem, ki bo hitro in pravično zajezil plačilno nedisciplino, reševal gospodarske spore  in zagotovil učinkovit pregon gospodarskega kriminala.

S tem bodo zagotovljeni osnovni pogoji za normalno poslovanje podjetij in povrnitev zaupanja v poslovne odnose.

Pravna država in razvito gospodarstvo sta v medsebojni odvisnosti in delujeta z roko v roki. 

 

2. Boljše poslovno okolje

Podjetja potrebujejo stabilno poslovno okolje: spodbudno davčno politiko, odpravo administrativnih ovir, hitre in učinkovite upravne postopke, fleksibilni trg dela in celovito reformo pokojninskega sistema.

Upadanje Slovenije na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti lahko ustavimo in obrnemo le s konkurenčnejšim poslovnim okoljem.

 

3. Nov razvojni zagon

Gospodarstvo potrebuje strateško, odločno in sistematično državno podporo novim investicijam, inovacijam, znanju in raziskavam. Družba znanja v globaliziranem svetu prinaša nova kakovostna delovna mesta in s tem večjo socialno stabilnost države in vsakega posameznika.

Podpiramo varčevanje. Vendar bomo socialno stabilnost in nova delovna mesta lahko ustvarili le z ukrepi za rast gospodarstva.

 

4. Odločno podporo izvozu

Slovenija potrebuje konkurenčno izvozno gospodarstvo. Okrepiti moramo blagovno znamko Made in Slovenia. Povečati moramo mednarodno povezanost gospodarstva s konkretnimi razvojnimi spodbudami, programi in fleksibilnejšim viznim režimom za tuje poslovne partnerje. Le tako bomo olajšali in okrepili prodor naših podjetij na tuje trge.

Močnejša slovenska podjetja na globalnem trgu so nujna za izhod iz krize. Zmaga doma ne bo dovolj.

 


Podpisano pismo podpore pošljite po pošti na naslov Gospodarska zbornica Slovenije, InfoCenter, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, po e-pošti na info@gzs.si ali po faksu 01 5898 200 ali izpolnite spodnji elektronski obrazec.


Pripeti dokumenti