Vrh slovenskega gospodarstva

Anketa GZS ob Vrhu slovenskega gospodarstva


Ob robu Vrha slovenskega gospodarstva je GZS med podjetji  izvedla anketo in jih povprašala kateri so po njihovem mnenju najpomembnejši pogoji za razvoj slovenskega gospodarstva in katerim ukrepom dajejo prednost. Naštete možnosti so ocenjevali z oceno od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo najmanj pomembno in 5 najbolj pomembno. V anketi je sodelovalo 1267 podjetij.

Napovedi poslovanja družb za leto 2012

V septembru je kar četrtina anketiranih podjetij napovedala zmanjšanje prihodkov družbe, povečanje prihodkov načrtujejo samo podjetja, ki so izvozno usmerjena.

 

Gospodarstveniki po septembrski EES anketi GZS za leto 2012 pričakujejo višje nabavne cene, še vedno slabše možnosti glede zaposlovanja, rešitve pa vidijo le v internacionalizaciji.

37 % anketiranih podjetij namreč pričakuje povečanje prihodkov na tujih trgih, na domačem trgu le 27 %, medtem ko jih na tujem trgu poslabšanje napoveduje 14 %, na domače trgu bistveno več,31 %.

Po dvoletnem izjemnem krčenju investicijske aktivnosti, gospodarstveniki tudi po tej anketi za 2011 in 2012 ne zaznavajo boljših možnosti za investicije - za 2012 kar 32 % podjetij ocenjuje, da bo investiralo manj, le 23 % anketiranih podjetij pa naj bi investiralo več.

Vir: Ankete GZS, september – oktober 2011


Avtor: GZS