Vrh slovenskega gospodarstva

Novice


Formula uspeha za gospodarsko odličnost

Formula uspeha za gospodarsko odličnost

Po kateri poti in s katerimi ukrepi do ciljev, ki bodo zagotovili gospodarsko odličnost.

Glasovanje o formuli uspeha za gospodarsko odličnost

Po WEF – Global Competitiveness Report je Slovenija skupno na 35. mestu. Da bi napredovali na 25. mesto in dosegli razvojne cilje, smo za področja, kjer smo po WEF najmanj konkurenčni, pripravili predlog ukrepov. Na povezavi glasujte za tiste ukrepe, ki bodo zagotovili našo formulo uspeha.

Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 je bilo konec leta 2017 oziroma v začetku 2018 vzpostavljen Digital Inovation Hub Slovenia.

Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 se nadaljuje izgradnja informacijske avtoceste za gospodarstvo.

Vsi partnerji naj stopijo skupaj!

Udeleženci 12. Vrha slovenskega gospodarstva, ki ga je organizirala GZS, menijo, da so ideje izvedljive, če bodo vsi trije partnerji stopili skupaj.

Memorandum o Razvojnem partnerstvu 2018-25

Na GZS smo zbrali vse dodatne predlog za Razvojno partnerstvo 2018-25 z Vrha slovenskega gospodarstva 2017.

Zakaj potrebujemo razvojno partnerstvo treh generacij?

Prvič po drugi svetovni vojni se spopadamo s tveganjem, da bodo mlajše generacije slabše preskrbljene kot njihovi starši.

Premier, ministri in prvaki političnih strank na Vrhu slovenskega gospodarstva

Nastavki za razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25 so objavljeni. Ukrepi in cilji za dobrobit gospodarstva, mladih, aktivne populacije in generacije 55+ bodo temelj za diskusijo na Vrhu slovenskega gospodarstva.

Arhiv: Razvojno partnerstvo treh generacij 2018-2025

Arhiv: Razvojno partnerstvo treh generacij 2018-2025

Ustrezna rast plač aktivne populacije, večja zaposljivost generacije 55+ ter ustreznejše izobraževanje mladih in njihovo hitrejše redno zaposlovanje. To bodo poudarki letošnjega Vrha slovenskega gospodarstva.

Nastavki Razvojnega partnerstva treh generacij

Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, sindikatom Pergam – konfederacijo sindikatov Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije pospešeno pripravlja nastavke za Razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25.